Suldanadii Shawaa

Boqortooyadii ka dambeysay Nagaashiadii Aksum

Suldaan Xarbaciir 1108
1Suldaan Malasmacii 1183
2Suldaan Xuseen 11831193
3Suldaan Cabdallah 11931235
4Suldaan Maxamed Suldaan Xuseen12351239
5Suldaan Ganaax 12521262
5Suldaan Maalzarrah Suldaan Maxamed Suldaan Xuseen12391252
6Suldaan Giraamgaz'i Suldaan Ganaax12621263
7Suldaan Dilgaamis Suldaan Ganaax12631269
8Suldaan Dilmarraah Suldaan Maalzarrah Suldaan Maxamed12691278
9Suldaan Cabdallah Suldaan Ganaax12781280


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad