Suldanadii Shawaa

Boqortooyadii ka dambeysay Nagaashiadii Aksum

Suldaan Harbaiir 1108
1Suldaan Malasmaii 1183
2Suldaan Huseen 11831193
3Suldaan Abdallah 11931235
4Suldaan Mahamed Suldaan Huseen12351239
5Suldaan Ganaah 12521262
5Suldaan Maalzarrah Suldaan Mahamed Suldaan Huseen12391252
6Suldaan Giraamgaz'i Suldaan Ganaah12621263
7Suldaan Dilgaamis Suldaan Ganaah12631269
8Suldaan Dilmarraah Suldaan Maalzarrah Suldaan Mahamed12691278
9Suldaan Abdallah Suldaan Ganaah12781280


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad