ሱልጠኔትዒደገል

1ሱልጣን ጉሌድ ዐብድ ዒስ17221782
2ሱልጣን ፋረሕ ሱልጣን ጉሌድ ዐብድ17821832
3ሱልጣን ሐሰን ሱልጣን ፋረሕ ሱልጣን ጉሌድ18321835
4ሱልጣን ዲርይ ሱልጣን ሐሰን ሱልጣን ፋረሕ18351942
5ሱልጠን ዐብድልለህ ሱልጣን ዲርይ ሱልጣን ሐሰን19421967
6ሱልጠን ረሽድ ሱልጠን ዐብድልለህ ሱልጣን ዲርይ19671969
7ሱልጣን ዐብዱልቀድር ሱልጠን ዐብድልለህ ሱልጣን ዲርይ19691975
8ሱልጣን መሐምድ ሱልጣን ዐብዱልቀድር ሱልጠን ዐብድልለህ1975


You have to be signed in to add children or details