Abuturoo

 1. Ibrahiim "Sanbuuru"
 2. Kha Sheekh Ishaaq
 3. Kha Ahmed
 4. Kha Mahamed

Ibrahiim "Sanbuuru" Sheekh Ishaaq Ahmed


Toorbarruu Uumi



Obbolaa

 1. Ismaiil "Habar Garhajis" Sheekh Ishaaq Ahmed
 2. Mahamed "Arab" Sheekh Ishaaq Ahmed
 3. Abdalrahmaan "Habar Awal" Sheekh Ishaaq Ahmed
 4. Ayub Sheekh Ishaaq Ahmed

Obbolaa

 1. Muuse "Jelo" Sheekh Ishaaq Ahmed
 2. Mahamed "Ibran" Sheekh Ishaaq Ahmed
 3. Ahmed "Toljelo" Sheekh Ishaaq Ahmed
 4. Muuse "Jelo" Sheekh Ishaaq Ahmed
 5. Ibrahiim "Sanbuur " Sheekh Ishaaq Ahmed
 6. Mahamed "Ibraan " Sheekh Ishaaq Ahmed
 7. Ahmed "Tol Jelo " Sheekh Ishaaq Ahmed

Obbolaa

 1. Mansuur Sheekh Ishaaq Ahmed
 2. Diraan Sheekh Ishaaq Ahmed
 3. Shariif Sheekh Ishaaq Ahmed


You have to be signed in to add children or details