Abtirsi

 1. Ibrahiim "Sanbuuru"
 2. Sheeq Ishaaq
 3. Ahmed
 4. Mahamed

Ibrahiim "Sanbuuru" Sheeq Ishaaq Ahmed


Xasuso ShaqsiganWalaalo kala bah ah

 1. Ismaiil "Habar Garhajis" Sheeq Ishaaq Ahmed
 2. Mahamed "Arab" Sheeq Ishaaq Ahmed
 3. Abdalrahmaan "Habar Awal" Sheeq Ishaaq Ahmed
 4. Ayub Sheeq Ishaaq Ahmed

Walaalo isku bah ah

 1. Muuse "Jelo" Sheeq Ishaaq Ahmed
 2. Mahamed "Ibran" Sheeq Ishaaq Ahmed
 3. Ahmed "Toljelo" Sheeq Ishaaq Ahmed
 4. Muuse "Jelo" Sheeq Ishaaq Ahmed
 5. Ibrahiim "Sanbuur " Sheeq Ishaaq Ahmed
 6. Mahamed "Ibraan " Sheeq Ishaaq Ahmed
 7. Ahmed "Tol Jelo " Sheeq Ishaaq Ahmed

Walaalo Kale

 1. Mansuur Sheeq Ishaaq Ahmed
 2. Diraan Sheeq Ishaaq Ahmed
 3. Shariif Sheeq Ishaaq Ahmed


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad