Abtirsi

 1. Ahmed "Toljelo"
 2. Sheeq Ishaaq
 3. Ahmed
 4. Mahamed

Ahmed "Toljelo" Sheeq Ishaaq Ahmed


Xasuso ShaqsiganBah ???
 • Abokor Ahmed Sheeq Ishaaq
 • Hasan Ahmed Sheeq Ishaaq
 • Walaalo kala bah ah

  1. Ismaiil "Habar Garhajis" Sheeq Ishaaq Ahmed
  2. Mahamed "Arab" Sheeq Ishaaq Ahmed
  3. Abdalrahmaan "Habar Awal" Sheeq Ishaaq Ahmed
  4. Ayub Sheeq Ishaaq Ahmed

  Walaalo isku bah ah

  1. Muuse "Jelo" Sheeq Ishaaq Ahmed
  2. Ibrahiim "Sanbuuru" Sheeq Ishaaq Ahmed
  3. Mahamed "Ibran" Sheeq Ishaaq Ahmed
  4. Muuse "Jelo" Sheeq Ishaaq Ahmed
  5. Ibrahiim "Sanbuur " Sheeq Ishaaq Ahmed
  6. Mahamed "Ibraan " Sheeq Ishaaq Ahmed
  7. Ahmed "Tol Jelo " Sheeq Ishaaq Ahmed


  Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad