Abtirsi

 1. Ahmed "Toljelo"
 2. Sheeq Ishaaq
 3. Ahmed
 4. Mahamed

Ahmed "Toljelo" Sheeq Ishaaq Ahmed


Xasuso ShaqsiganWalaalo kala bah ah

 1. Ismaiil "Habar Garhajis" Sheeq Ishaaq Ahmed
 2. Mahamed "Arab" Sheeq Ishaaq Ahmed
 3. Abdalrahmaan "Habar Awal" Sheeq Ishaaq Ahmed
 4. Ayub Sheeq Ishaaq Ahmed

Walaalo isku bah ah

 1. Muuse "Jelo" Sheeq Ishaaq Ahmed
 2. Ibrahiim "Sanbuuru" Sheeq Ishaaq Ahmed
 3. Mahamed "Ibran" Sheeq Ishaaq Ahmed
 4. Muuse "Jelo" Sheeq Ishaaq Ahmed
 5. Ibrahiim "Sanbuur " Sheeq Ishaaq Ahmed
 6. Mahamed "Ibraan " Sheeq Ishaaq Ahmed
 7. Ahmed "Tol Jelo " Sheeq Ishaaq Ahmed


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad