Mahamed Abdulaahi Mahamed


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Jamaal AlDiin Mahamad Mahamed Abdulaahi


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad