Jamaal AlDiin Maxamad Maxamed Cabdulaahi


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Taim Jamaal AlDiin Maxamad Maxamed


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad