Yaxya Ciise Murra Zakariya


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Yacquub Yaxya Ciise Murra


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad