Fahr Maalik AlNadr


Xasuso Shaqsigan



Bah ???
  • Gaalib Fahr Maalik


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad