Garuure Ibrahiim Calaama


Xasuso ShaqsiganWalaalo isku bah ah

  1. Ulagiire Ibrahiim Calaama
  2. Aruure Ibrahiim Calaama
  3. Hintire Ibrahiim Calaama
  4. Aadan Ibrahiim Calaama


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad