Garuure Ibrahiim Alaama


Xasuso ShaqsiganWalaalo isku bah ah

  1. Ulagiire Ibrahiim Alaama
  2. Aruure Ibrahiim Alaama
  3. Hintire Ibrahiim Alaama
  4. Aadan Ibrahiim Alaama


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad