AlNadr "Quraish" Kinaanad Quzaimad


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Maalik AlNadr Kinaanad


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad