Abtirsi

  1. Xaniifa "Xiis"

Xaniifa "Xiis"


Xasuso ShaqsiganIlma Sheekh Isxaaq Axmed Maxamed

  1. Muuse "Jeclo" Sheekh Isxaaq Axmed
  2. Ibrahiim "Sanbuuru" Sheekh Isxaaq Axmed
  3. Maxamed "Ibran" Sheekh Isxaaq Axmed
  4. Axmed "Toljeclo" Sheekh Isxaaq Axmed


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad