Abuturoo

  1. Haniifa "Hiis"

Haniifa "Hiis"


Toorbarruu UumiIlmaan kha Sheekh Ishaaq Ahmed Mahamed

  1. Muuse "Jelo" Sheekh Ishaaq Ahmed
  2. Ibrahiim "Sanbuuru" Sheekh Ishaaq Ahmed
  3. Mahamed "Ibran" Sheekh Ishaaq Ahmed
  4. Ahmed "Toljelo" Sheekh Ishaaq Ahmed


You have to be signed in to add children or details