Abtirsi

  1. Haniifa "Hiis"

Haniifa "Hiis"


Xasuso ShaqsiganIlma Sheeq Ishaaq Ahmed Mahamed

  1. Muuse "Jelo" Sheeq Ishaaq Ahmed
  2. Ibrahiim "Sanbuuru" Sheeq Ishaaq Ahmed
  3. Mahamed "Ibran" Sheeq Ishaaq Ahmed
  4. Ahmed "Toljelo" Sheeq Ishaaq Ahmed


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad