Ilyaas Mudhar Nezaar


Xasuso ShaqsiganBah Layla Hulwan Cimraan

  1. Mudrekad Ilyaas Mudhar
  2. Amra Ilyaas Mudhar
  3. Amiir Tabikha Ilyaas Mudhar

Walaalo Kale

  1. Qais Ailan Mudhar Nezaar


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad