Genealogy

  1. እልያስ
  2. ወለደ ሙፀር
  3. ወለደ ንዛር
  4. ወለደ መዐድ
  5. ወለደ ዐድናን

እልያስ ሙፀር ንዛር


Bookmark this personልጆቼ ለይለ ሁልወን ዕምራን

  1. ሙድርከህ እልያስ ሙፀር
  2. አምረ እልያስ ሙፀር
  3. አሚር ተብኀ እልያስ ሙፀር

ምንዝሮች

  1. ቀኦስ አኦለን ሙፀር ንዛር


You have to be signed in to add children or details