Ilyaas Mudar Nezaar


Xasuso ShaqsiganBah Layla Hulwan Imraan

  1. Mudrekad Ilyaas Mudar
  2. Amra Ilyaas Mudar
  3. Amiir Tabiqa Ilyaas Mudar

Walaalo Kale

  1. Qais Ailan Mudar Nezaar


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad