Abtirsi

  1. Macad
  2. Cadnaan

Macad Cadnaan


Xasuso ShaqsiganAabe: Cadnaan

Bah Mulana Jawsham Jalha

  1. Nezaar Macad Cadnaan
  2. Hayda Macad Cadnaan
  3. Qazaah Macad Cadnaan


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad