Abtirsi

  1. Maad
  2. Adnaan

Maad Adnaan


Xasuso ShaqsiganAabow: Adnaan

Bah Mulana Jawsham Jalha

  1. Nezaar Maad Adnaan
  2. Hayda Maad Adnaan
  3. Qazaah Maad Adnaan


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad