Genealogy

 1. Oromo "Horo"
 2. Son of Waqo

Oromo "Horo" Waqo


Bookmark this personFather: Waqo

Children born by Robei

 1. Barentuma Oromo Waqo
 2. Boran Oromo Waqo

Children born by ???
 • Sunmal Oromo Oromo Waqo
 • Siblings (mother not known)

  1. Tabbo Waqo
  2. Sunmal Oromo Tabbo Waqo
  3. Addel Oromo Tabbo Waqo


  You have to be signed in to add children or details