Abuturoo

 1. Oromoo "Horo"
 2. Kha Waaqo

Oromoo "Horo" Waaqo


Toorbarruu UumiAbbaa: Waaqo

Ilmaan kha Roobee

 1. Barentuma Oromoo Waaqo
 2. Booran Oromoo Waaqo

Ilmaan kha ???
 • Sunmaal Oromo Oromoo Waaqo
 • Obbolaa

  1. Tabbo Waaqo
  2. Sunmaal Oromo Tabboo Waaqo
  3. Addel Oromo Tabboo Waaqo


  You have to be signed in to add children or details