Abtirsi

 1. Oromoo "Horo"
 2. Waaqo

Oromoo "Horo" Waaqo


Xasuso ShaqsiganAabow: Waaqo

Bah Roobee

 1. Barentuma Oromoo Waaqo
 2. Booran Oromoo Waaqo

Bah ???
 • Sunmaal Oromo Oromoo Waaqo
 • Walaalo Kale

  1. Tabbo Waaqo
  2. Sunmaal Oromo Tabboo Waaqo
  3. Addel Oromo Tabboo Waaqo


  Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad