Abtirsi

  1. Abroone

Abroone


Xasuso Shaqsigan


Dhintay: ~590?

Aabe (suurto gal inuu yahay): Looxaan Kaamil

Bah ???
  • Hiil Abroone


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad