Amiir Taym Murad Kacab


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Ubaydullah Amiir Taym Murad
  • Cuthmaan "Abu Qahafa" Amiir Taym Murad
  • Walaalo Kale

    1. Kilaab Murad Kacab
    2. Yaqza Murad Kacab


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad