Abuturoo

 1. Amiir Taym
 2. Kha Murad
 3. Kha Kaab
 4. Kha Loway
 5. Kha G#aalib
 6. Kha Fahr
 7. Kha Maalik
 8. Kha AlNadr "Quraish"
 9. Kha Kinaanad
 10. Kha Khuzaimad
 11. Kha Mudrekad
 12. Kha Ilyaas
 13. Kha Mudar
 14. Kha Nezaar
 15. Kha Maad
 16. Kha Adnaan

Amiir Taym Murad Kaab


Toorbarruu UumiIlmaan kha ???
 • Ubaydullah Amiir Taym Murad
 • Utmaan "Abu Qahafa" Amiir Taym Murad
 • Obbolaa

  1. Kilaab Murad Kaab
  2. Yaqza Murad Kaab


  You have to be signed in to add children or details