Amiir Taym Murad Kaab


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Ubaydullah Amiir Taym Murad
  • Uthmaan "Abu Qahafa" Amiir Taym Murad
  • Walaalo Kale

    1. Kilaab Murad Kaab
    2. Yaqza Murad Kaab


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad