Maxamed Yasid Ibrahiim


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Cali Maxamed Yasid


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad