Abuturoo

 1. Samaale
 2. Kha Hiil
 3. Kha Abroone

Samaale Hiil Abroone


Toorbarruu Uumi


Died: ~650? awwaala itti Yurkud, Bakool

Ilmaan kha "???"

 1. Gardheere Samaale Hiil
 2. Irir Samaale Hiil

Ilmaan kha "???"

 1. Garaare "Karuure" Samaale Hiil
 2. Legura Samaale Hiil

Ilmaan kha "???"

 1. Maayle Samaale Hiil
 2. Maqare Samaale Hiil

Ilmaan kha "???"

 1. Hariire Samaale Hiil
 2. Hamare "Harmalle" Samaale Hiil

Ilmaan kha "???"

 1. Yahaabuur Samaale Hiil

Ilmaan kha ???
 • Barjare Samaale Hiil
 • Obbolaa

  1. Saabe Hiil Abroone
  2. Borana Hiil Abroone


  You have to be signed in to add children or details