Cumar "Garre" Mataan Riyaale


Xasuso ShaqsiganAabe: Mataan Riyaale Garjante
Aabe (suurto gal inuu yahay): Digil "Digalu" Daysame Orma

Adeer yaalow wax yaana la isku khaldin cumar iyo cormaale waa ilma samaale

Gardheer samaale waxuu dhalay:
1. Ibraahim " cormale"
2. Cumar " garre"
3. Hoon
4. Garjin

GARJIN WAXUU DHALAY RIYAAL - RIYAAL WUXUU SII DHALAY MATAAN - MATAAN WAXUU AROOSAY GABAR BÀADICADE AH WAXEY DHASHEY - WIIL SARANSOOR ladha, SARANSOOR WUXII SII DHALAY 4 wiil:

1. Dogodi
2. Masare
3. Gaaljecel
4. Ciise

Waxaa Qoray: Irir samaale

Bah Xaliimo Hawiye Irir

  1. Deeli Cumar Mataan
General Error

General Error

SQL ERROR [ mysql4 ]

Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'ingoman_horn.people.person_father' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by [1055]

An SQL error occurred while fetching this page. Please contact the Board Administrator if this problem persists.

Please notify the board administrator or webmaster: jamesgdahl@gmail.com