Abuturoo

 1. Umar "Garre"
 2. Kha Mataan
 3. Kha Riyaale
 4. Kha Garjante
 5. Kha Riidhe
 6. Kha Gardheere
 7. Kha Samaale
 8. Kha Hiil
 9. Kha Abroone

Umar "Garre" Mataan Riyaale


Toorbarruu UumiIlmaan kha Haliimo Hawiye Irir

 1. Deeli Umar Mataan

Obbolaa

 1. Saransoor Mataan Riyaale
 2. Ormaale Mataan Riyaale


You have to be signed in to add children or details