Deeli Cumar Mataan


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Tuuf Deeli Cumar


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad