Deeli Umar Mataan


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Tuuf Deeli Umar


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad