Abtirsi

  1. Suldaan Ganaax

Suldaan Ganaax

5 ee Suldanka Shawaa


Xasuso Shaqsigan


Dhintay: 1262

Bah ???
  • Suldaan Giraamgaz'i Suldaan Ganaax
  • Suldaan Dilgaamis Suldaan Ganaax
  • Suldaan Cabdallah Suldaan Ganaax


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad