Abtirsi

  1. Suldaan Ganaah

Suldaan Ganaah

5 ee Suldanka Shawaa


Xasuso Shaqsigan


Dhintay: 1262

Bah ???
  • Suldaan Giraamgaz'i Suldaan Ganaah
  • Suldaan Dilgaamis Suldaan Ganaah
  • Suldaan Abdallah Suldaan Ganaah


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad