Abtirsi

  1. Suldaan Maalzarrah
  2. Suldaan Maxamed
  3. Suldaan Xuseen

Suldaan Maalzarrah Suldaan Maxamed Suldaan Xuseen

5 ee Suldanka Shawaa


Xasuso ShaqsiganBah Faatimah "Aydargun" Suldaan Cali Waali Asmac Cumar

  1. Suldaan Dilmarraah Suldaan Maalzarrah Suldaan Maxamed


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad