Abtirsi

  1. Suldaan Maalzarrah
  2. Suldaan Mahamed
  3. Suldaan Huseen

Suldaan Maalzarrah Suldaan Mahamed Suldaan Huseen

5 ee Suldanka Shawaa


Xasuso ShaqsiganBah Faatimah "Aydargun" Suldaan Ali Waali Asma Umar

  1. Suldaan Dilmarraah Suldaan Maalzarrah Suldaan Mahamed


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad