Ajuuraan Aqiil Aadan


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Waalmuge Ajuuraan Aqiil
  • Sanle Ajuuraan Aqiil
  • Saremuuge Ajuuraan Aqiil
  • Tore Ajuuraan Aqiil
  • Dakhsore Ajuuraan Aqiil
  • Beidan Ajuuraan Aqiil
  • Badbeidan Ajuuraan Aqiil
  • Sore Ajuuraan Aqiil
  • Waqle Ajuuraan Aqiil


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad