Calaama "Baqoon" Balcad Edimoole


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Ibrahiim "Balcadde" Calaama Balcad
  • Walaalo Kale

    1. Quraanjaacle Balcad Edimoole
    2. Weyteyn Balcad Edimoole
    3. Xintire War Balcad Edimoole


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad