Abuturoo

 1. Alaama "Baqoon"
 2. Kha Balad
 3. Kha Edimoole
 4. Kha Kaaley
 5. Kha Faas
 6. Kha Siroole
 7. Kha Hamare "Harmalle"
 8. Kha Samaale
 9. Kha Hiil
 10. Kha Abroone

Alaama "Baqoon" Balad Edimoole


Toorbarruu UumiIlmaan kha ???
 • Ibrahiim "Baladde" Alaama Balad
 • Obbolaa

  1. Quraanjaale Balad Edimoole
  2. Weyteyn Balad Edimoole
  3. Hintire War Balad Edimoole


  You have to be signed in to add children or details