Alaama "Baqoon" Balad Edimoole


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Ibrahiim "Baladde" Alaama Balad
  • Walaalo Kale

    1. Quraanjaale Balad Edimoole
    2. Weyteyn Balad Edimoole
    3. Hintire War Balad Edimoole


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad