Balcad Edimoole Kaaley


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Calaama "Baqoon" Balcad Edimoole
  • Quraanjaacle Balcad Edimoole
  • Weyteyn Balcad Edimoole
  • Xintire War Balcad Edimoole


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad