Balad Edimoole Kaaley


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Alaama "Baqoon" Balad Edimoole
  • Quraanjaale Balad Edimoole
  • Weyteyn Balad Edimoole
  • Hintire War Balad Edimoole


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad