Maxamed Warwaajecle Raadimiir


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Muuse Maxamed Warwaajecle
  • Walaalo Kale

    1. Cali Warwaajecle Raadimiir
    2. Fiqi Yaquub Warwaajecle Raadimiir
    3. Habar Ciise Warwaajecle Raadimiir


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad