Mahamed Warwaajele Raadimiir


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Muuse Mahamed Warwaajele
  • Walaalo Kale

    1. Ali Warwaajele Raadimiir
    2. Fiqi Yaquub Warwaajele Raadimiir
    3. Habar Iise Warwaajele Raadimiir


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad