Abuubakar "Kharbashan" Cabdalraxmaan Cabdullah


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Axmed Abuubakar Cabdalraxmaan


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad