Abuubakar "Qarbashan" Abdalrahmaan Abdullah


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Ahmed Abuubakar Abdalrahmaan


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad