Abdalrahmaan Abdullah Ali


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Abuubakar "Qarbashan" Abdalrahmaan Abdullah


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad