Cali Calaawi Maxamed


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Maxamed Cali Calaawi


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad